SHAPE: Adapted Performance Wear

Het ontwikkelen van kleding gebeurt aan de hand van matentabellen die gebaseerd zijn op de gemiddelde lichaamsmaten van de bevolking. Hierdoor zal deze kledij niet goed passen voor bevolkingsgroepen met lichaamsverhoudingen die sterk afwijken van het gemiddelde (bv. atleten in verschillende disciplines, personen met een lichamelijke beperking, of personen met een specifiek beroep). Dit is niet enkel nadelig op niveau van esthetiek en het comfort van de drager, maar heeft ook desastreuse gevolgen voor de werkzaamheid van specifieke producten zoals orthesen, compressiekleding en sommige intelligente textielproducten gebruikt voor monitoring van bv. vitale functies. Dergelijke producten vereisen een perfecte pasvorm teneinde hun functionaliteit niet te verliezen.

De uitkomst van dit project is tweeledig. In eerste instantie betreft het de ontwikkeling van een tool waarmee bedrijven zelfstandig gepersonaliseerde matentabellen en patronen kunnen opstellen voor bevolkingsgroepen waarvan de lichaamsverhoudingen sterk afwijken van de gemiddelde bevolking. Hierdoor zullen de bedrijven in staat zijn om comfortabele, goed passende sportkledij en orthesen te ontwikkelen voor diverse toepassingen en doelgroepen waarvan de werkzaamheid gegarandeerd is. Deze tool zal ook bedrijven actief in meer algemene kledij toelaten om gemakkelijker tegemoet te komen aan de steeds grotere vraag aan gepersonaliseerde kledij. Verder willen we het concept van compressie, ondersteuning en restrictie van bepaalde bewegingen door gebruik van elastische materialen exploreren.

In dit project zullen volgende onderzoeksvragen beantwoord worden:

Uit te voeren taken en te behalen onderzoeksdoelstellingen om deze vragen te beantwoorden zijn:

De doelgroepen van dit onderzoek zijn in eerste instantie textiel- en kledingbedrijven die materialen, sportkledij, compressiekousen en –kledij en ondersteunende kledij en orthesen voor revalidatie ontwikkelen. Daarnaast richten we ons ook tot bedrijven die gecustomizeerde kledij (bloezen, hemden, rokken, broeken, kleedjes, vesten) op de markt (willen) brengen. De belangrijkste meerwaarde voor deze bedrijven zal bestaan in de kennis van de maten en morfologie van hun doelgroep, de kennis om specifieke matentabellen en patronen te ontwikkelen, de kennis van nieuwe materialen voor compressie en de verwerking hiervan en de kennis van nieuwe methodes om compressie te evalueren.

Meer informatie op het expertise portaal van HoGent.